Jumlah Soal:60 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Ilmu Pengetahuan Alam/Tahun 1992)

1.   Dari gambar berikut tentukan cermin manakah yang dilalui sinar istimewa .......
A.
B.
C.
D.

2.   Bila benda terletak antara F dan O di depan lensa cekung.
Tunjukkan lukisan bayangan yang benar adalah .......
A.
B.
C.
D.

3.   
Perhatikan gambar di atas !
Tentukan lukisan mana yang urutan spektrumnya benar adalah ........
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

4.   Lukisan pembentukan bayangan pada mikroskop di bawah ini yang benar adalah .......
A.
B.
C.
D.

5.   Delta dapat terjadi karena .......
A.endapan lumpur di muara sungai yang bertemu dengan laut bebas
B.endapan lumpur di muara sungai yang bertemu dengan laut dangkal
C.bagian laut yang dangkal bertemu dengan muara sungai
D.bagian laut yang landai bertemu dengan muara sungai

6.   Erosi terjadi apabila .......
A.air laut yang mengikis bagian dalam lapisan tanah
B.air laut yang mengikis atas lapisan tanah
C.air tanah yang mengikis bagian dalam lapisan tanah
D.air tanah yang mengikis bagian atas lapisan tanah

7.   Sebuah elektroskop netral didekati dengan batang kaca yang bermuatan + seperti pada gambar di bawah ini !

Gambar yang menunjukkan kedudukan muatan dalam elektroskop yang benar .......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

8.   Yang dimaksud potensial listrik adalah .......
A.energi untuk membangkitkan arus listrik
B.energi untuk menginduksi listrik
C.energi potensial listrik persatuan muatan
D.energi untuk memberi pada benda yang netral

9.   
Pada gambar di atas, elektron mengalir menuju ......
A.katoda
B.PbO2
C.N2SO2
D.Pb

10.   Perhatikan gambar di bawah ini !

Jika i5 = 15 ampere
       i1 = 7 ampere
       i5 = 2 ampere
       i4 = 3 ampere
Berapakah besar I dan i2 .......
A.1 ampere dan 2 ampere
B.2 ampere dan 1 ampere
C.3 ampere dan 5 ampere
D.5 ampere dan 2 ampere

11.   Empat penghambat R1, R2, R3, dan R4, nilainya sama besar.
Tentukan mana rangkaian yang mempunyai hambatan pengganti paling kecil .......
A.
B.
C.
D.

12.   Bila kita bandingkan antara lampu pijar dan lampu tabung di rumah kita, maka cahaya lampu tabung lebih kuat daripada lampu pijar padahal, energi listrik yang digunakan sama besar. Hal ini terjadi sebab .......
A.Seluruh energi listrik pada lampu tabung diubah menjadi energi cahaya sedang pada lampu pijar sebagian energinya diubah jadi kalor.
B.Seluruh energi listrik pada lampu tabung diubah menjadi energi cahaya sedang pada lampu pijar sebagian energinya hilang.
C.Seluruh energi listrik pada lampu tabung diubah menjadi energi cahaya sedang pada lampu pijar sebagian energinya dibuang.
D.Seluruh energi listrik pada lampu tabung diubah menjadi energi cahaya sedang pada lampu pijar sebagian energinya dibuang.

13.   Gambar manakah yang menunjukkan arah garis gaya yang benar adalah .......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

14.   
Pada keempat gambar solenoida di atas solenoida yang dapat menghasilkan elektromagnet yang paling besar adalah .......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

15.   Perhatikan gambar di bawah ini !

Dari perbandingan jumlah lilitan dalam kumparan pada masing-masing transformator, gambar yang menunjukkan transformator untuk menurunkan tegangan adalah ......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

16.   Matahari disebut sebagai pusat tata surya sebab planet berevolusi terhadap matahari.
Hal ini dapat terjadi sebab .......
A.masa matahari lebih besar dari masa planet sehingga gravitasi matahari lebih kecil dari planet
B.masa matahari lebih kecil dari planet sehingga gravitasi matahari lebih kecil dari planet
C.massa matahari lebih besar daripada planet sehingga gravitasi matahari lebih besar daripada planet
D.massa matahari lebih kecil dari planet sehingga gravitasi matahari lebih besar dari planet

17.   Mengapa bentuk bumi tidak bulat seperti bola melainkan pepat di bagian utara dan selatan menggelembung di khatulistiwa .......
A.bumi berevolusi sehingga massa bumi ditarik oleh matahari
B.bumi berevolusi pada bidang edarnya yang berbentuk elips
C.bumi berotasi sehingga massa bumi di bagian utara-selatan terjadi perbedaan
D.bumi berotasi dan sebagian besar permukaan bumi terdiri atas air

18.   Bila dilihat dari bumi, bulan terlihat lebih besar dari bintang. Hal ini disebabkan karena .......
A.jarak bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak bumi ke bintang
B.jarak bumi bulan lebih dekat daripada jarak bulan ke bintang
C.jarak bumi ke bulan lebih jauh daripada jarak bumi ke bintang
D.jarak bumi ke bulan lebih jauh daripada jarak bulan ke bintang

19.   Prinsip kerja daripada dioda adalah .......
A.membuat arus searah menjadi bolak-balik
B.mengalirkan arus baik dari katoda maupun anoda
C.mengalirkan arus dari katoda ke anoda
D.mengalirkan arus dari anoda ke katoda

20.   
Diagram pemancar AM :
1. mikrofon
2. penguat frekuensi audio
3. osilator
4. modulator
5. penguat daya
6. antena
Fungsi dari modulator yaitu .......
A.menghasilkan getaran audio
B.menyaring getaran suara
C.memadukan getaran radio dan getaran suara
D.menangkap getaran radio

21.   Proton tidak dapat lepas dari inti atom sebab antara proton dan netron terdapat .......
A.gaya tarik menarik
B.tenaga ikat
C.gaya elektrostatik
D.tenaga eksitasi

22.   Isotop yang memancarkan sinar radioaktif disebut .......
A.radio isobar
B.fall out
C.radio isotop
D.isotop stabil

23.   Energi yang timbul pada reaksi fisi berasal dari .......
A.pengurangan massa
B.penggabungan inti atom
C.penambahan inti atom
D.penggabungan proton dan netron

24.   Di bawah ini adalah macam-macam reaktor atom menurut penggunaannya.
1. reaktor daya
2. reaktor peneliti
3. reaktor produksi isotop
Untuk membangkitkan tenaga listrik digunakan reaktor nomor .......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

25.   
Peristiwa makan dimakan di atas yang termasuk konsumen tingkat III .......
A.ular
B.musang
C.ayam
D.elang

26.   1. ular      3. orang utan    5. anoa            7. cendrawasih
2. gajah    4. unta             6. kerbau         8. tapir
Suaka marga satwa diatur pemerintah untuk melindungi hewan-hewan antara lain adalah ......
A.1, 2. dan 3
B.2, 3, dan 5
C.4, 5, dan 6
D.6, 7, dan 8

27.   Pada kehidupan di darat dipengaruhi oleh faktor .......
A.kelembaban udara, angin, gravitasi
B.pancaran matahari, suhu, rotasi bumi
C.keadaan tanah, suhu, curah hujan
D.gravitasi, pancaran matahari, angin

28.   Tanaman padi merupakan golongan tumbuhan monokotil yang mempunyai ciri .......
A.berakar serabut, batang bercabang, tulang daun menyirip
B.berakar serabut, batang beruas, tulang daun sejajar
C.berakar tunggang, batang berongga, tulang daun sejajar
D.berakar tunggang, batang beruas, tulang menjari

29.   Bagian tubuh yang merupakan sendi kaku, sifat gerakannya memungkinkan .......
A.gerak semua arah
B.dua arah gerakan
C.satu arah gerakan
D.hanya sedikit gerakan

30.   Manusia mempunyai sel otot lurik yang terletak pada .......
A.tangan, kaki, bibir
B.usus, hati, jantung
C.anus, hati, mata
D.pankreas, bibir, perut

31.   
Dari gambar ginjal di atas, bagian yang ditunjuk tanda X berfungsi ......
A.menampung air kemih
B.mengendapkan garam
C.melepaskan urine
D.menyaring darah

32.   Fungsi umum susunan syaraf adalah sebagai .......
A.pengendali hormon dan alat indra
B.pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran
C.pelindung gerakan tubuh dan limfe
D.penghubung otak besar dan kecil

33.   Kekurangan hormon tiroksin dapat mengakibatkan kekerdilan pada pertumbuhan yang disebut penyakit .......
A.kretinisme
B.gigantisme
C.diabetes
D.bronchitis

34.   
Tempat menghancurkan makanan pada burung ditunjuk oleh nomor ......
A.1
B.2
C.3
D.4

35.   
Gambar di atas adalah alat pengeluaran pada burung.
Yang ditunjuk nomor 1 dan 2 adalah .......
A.ginjal dan ureter
B.ginjal dan kloaka
C.hati dan kloaka
D.hati dan limfe

36.   Perkembangbiakan tak kawin secara buatan pada tumbuhan adalah .......
A.geragih, rhizoma, tunas
B.umbi lapis, mencangkok, menempel
C.merunduk, menyambung, stek
D.menempel, umbi lapis, stek

37.   
Yang menunjukkan tempat dibuatnya sel telur adalah nomor ......
A.1
B.2
C.3
D.4

38.   Tanaman jakut jempang mempunyai akar yang lebat dan panjang-panjang, adaptasi terhadap lingkungan darat ini disebabkan untuk .......
A.mengurangi penguapan
B.memperkuat tegaknya batang
C.mendapat air cukup
D.mengurangi tekanan udara

39.   Pengawetan makanan agar tidak rusak dapat digunakan sinar radioaktif, sinar radio aktif berguna untuk ........
A.mengurangi bakteri
B.membiarkan bakteri
C.memandulkan bakteri
D.membunuh bakteri

40.   Beberapa jenis padi antara lain :
1.bengawan
2. PB 5
3. PB 8
4. si gadis
5. IR 24
6. C4
Manakah di antara jenis padi di atas yang tergolong jenis unggul hasil penelitian IRRI .......
A.1, 2, dan 3
B.2, 3, dan 5
C.2, 4, dan 6
D.3, 5, dan 6

41.   Untuk memperoleh hasil pertanian yang memuaskan perlu dilakukan pengolahan tanah yang baik dengan cara .......
A.penyiangan, bebas radioaktif
B.penyiangan, pemupukan
C.irigasi, pemberian insektisida
D.irigasi, menggemburkan tanah

42.   Tubuh membutuhkan mineral berupa zat besi yang berfungsi membuat .......
A.rambut
B.tulang
C.sel darah
D.kuku

43.   Sayuran berwarna kuning dan hijau di dalamnya terkandung ......
A.vitamin A dan zat besi
B.vitamin B dan zat gula
C.vitamin C dan zat besi
D.vitamin D dan zat gula

44.   Makanan sehat yang memenuhi syarat bagi tubuh adalah .......
A.kentang, ayam, telur, wortel
B.nasi, mie, ayam, sawi
C.nasi, daging, bayam, pisang
D.sagu, bandeng, telur, jeruk

45.   Rumah yang memenuhi syarat kesehatan jika terdapat .......
A.ventilasi, halaman luas, kakus, tempat sampah
B.ventilasi, cahaya, persediaan air, kakus
C.perabotan, cahaya, tanaman indah, di tepi jalan
D.jendela, tempat sampah, tanaman indah, di tepi jalan

46.   Penyakit panu dan kadas disebabkan .......
A.virus
B.bakteri
C.protozoa
D.kapang

47.   
Berapakah selisih pertambahan penduduk antara tahun 1600 - 1700 dan tahun
1800 - 1900 ........
A.200 juta
B.400 juta
C.500 juta
D.600 juta

48.   Suksesnya keluarga berencana dapat ditempuh dengan .......
A.mengadakan suntikan massal
B.menghambat kelahiran
C.menunda perkawinan usia muda
D.mengurangi rumah sakit bersalin

49.   Yang dimaksud pernafasan adalah .......
A.pengambilan CO2 untuk oksidasi dan pengeluaran O2 dan H2O sebagai sisa pernafasan
B.pengambilan O2 untuk oksidasi dan pengeluaran CO2 sebagai sisa pernafasan
C.pengambilan O2 untuk oksidasi dan pengeluaran CO2 dan H2O sebagai sisa pernafasan
D.pengambilan H2O untuk oksidasi dan pengeluaran O2 dan CO2 sebagai sisa pernafasan

50.   Suatu logam aluminium mempunyai massa 6 kg. Volume logam tersebut 0,25 m³, maka massa jenisnya sebesar .......
A.0,04 kg/m³
B.1,5 kg/m³
C.2,5 kg/m³
D.24 kg/m³

51.   
Perhatikan gambar di atas !
Dari empat gelas yang berisi zat cair yang tidak sejenis, tentukan zat cair mana yang mempunyai kohesi paling besar ........
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

52.   
Perhatikan gambar di atas !
Sebuah termometer terbuka dihubungkan dengan sebuah ruangan tertutup. Tentukan gambar mana yang menunjukkan ruangan dengan tekanan paling rendah .......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)

53.   
Pada gambar di atas kedudukan benda 1 akan terjadi bila .......
A.berat benda lebih besar daripada tekanan di atasnya
B.berat jenis benda lebih besar dari berat jenis zat cair
C.berat benda lebih kecil daripada tekanan ke atasnya
D.berat jenis benda sama dengan berat jenis zat cair

54.   Sebuah gaya sebesar 40 Newton bekerja, pada benda. Bila benda tersebut bergeser sejauh 450 cm, usaha yang terjadi sebesar ......
A.18 joule
B.180 joule
C.1800 joule
D.18.000 joule

55.   Energi mekanika terdiri atas energi .......
A.kimia dan pegas
B.pegas dan potensial
C.kinetik dan kimia
D.kinetik dan potensial

56.   Tiga kg balok baja suhunya 50 C. Kalor jenis baja 0, 11 kal/kg°C. Kemudian balok
baja tersebut dipanaskan sampai 30°C. Berapa kalor yang telah diterima balok
baja tersebut .......
A.8,25 kalori
B.21,25 kalori
C.82,50 kalori
D.112,50 kalori

57.   
Dari gambar di atas yang manakah puncak dan lembah gelombang .......
A.Titik b dan c-d1-e
B.Titik b1 dan c-d-e
C.Titik b dan c-d-e
D.Titik b1 dan c-d1-e

58.   Semakin besar amplitudo sebuah sumber bunyi maka .......
A.tidak terdengar bunyi
B.terdengar bunyi tetapi lembah
C.terdengar bunyi yang keras
D.terdengar bunyi yang makin rendah

59.   Terjadinya gumpalan-gumpalan pada fotosfer disebabkan .......
A.massa yang keluar dari inti matahari
B.suhu matahari yang sangat tinggi
C.perbedaan massa pada matahari
D.perbedaan suhu pada inti dan permukaan matahari

60.   
Dari gambar di atas tentukan cermin manakah yang dilalui sinar istimewa .......
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4)HomeCopyright 1999-2005, InVirCom, All rights reserved.
Homepage : http://www.invir.com, email : banksoal@invir.com