Jumlah Soal:60 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Ilmu Pengetahuan Alam/Tahun 1990)

1.   Sebuah kubus dari logam mempunyai volume 125 cm³ dan massa 375 gram. Berapa massa jenisnya ......
A.0,33 g/cm³
B.2,00 g/cm³
C.2,50 g/cm³
D.3,00 g/cm³

2.   Perbedaan antara kayu dan air, antara lain adalah .......
A.partikel kayu teratur, partikel air tidak teratur
B.partikel kayu tidak teratur, partikel air teratur
C.partikel kayu sangat berdekatan, partikel air berjauhan
D.partikel kayu berjauhan, partikel air berdekatan

3.   Dengan alat Harti dapat ditentukan bahwa besar tekanan dalam zat cair tergantung dari ......
A.tinggi permukaan dan massa jenis zat cair
B.massa jenis zat cair dan luas dasar wadah zat cair
C.tinggi permukaan zat cair dan bentuk wadah zat cair
D.berat jenis dan tinggi permukaan zat cair

4.   Volume ruang udara pompa sepeda mula-mula 250 cm³, dan tekanannya 1 atm. Jika volumenya dijadikan 50 cm³ maka tekanannya akan menjadi ......
A.0,20 atm
B.0,25 atm
C.4,00 atm
D.5,00 atm

5.   Di antara benda-benda berikut ini yang melayang dalam air, adalah yang massa jenisnya ......
A.0,5 g/cm³
B.0,8 g/cm³
C.1,0 g/cm³
D.1,2 g/cm³

6.   
Tuas yang memiliki keuntungan mekanis terbesar adalah yang dengan beban dan lengan kuasanya .......
A.A
B.B
C.C
D.D

7.   Air yang memiliki massa jenis terbesar adalah suhunya .......
A.-4°C
B.0°C
C.4°C
D.10°C

8.   Sepotong besi mempunyai massa 0,2 kg dan kalor jenis 0,11 kkal/kg°C. Jika suhunya turun dari 75°C menjadi 25°C, maka banyaknya kalor yang dilepaskan .......
A.0,22 kkal
B.0,55 kkal
C.1,10 kkal
D.1,65 kkal

9.   Jika frekuensi suatu getaran 25 Hz, maka periodenya ......
A.0,004 detik
B.0,040 detik
C.0,400 detik
D.4,000 detik

10.   Suatu gelombang panjangnya 0,75 m, dan cepat rambatnya 150 m/detik. Berapa frekuensinya .......
A.20 Hz
B.50 Hz
C.200 Hz
D.225 Hz

11.   Senar dapat beresonansi dengan senar lain bila kedua senar itu sama .......
A.frekuensinya
B.panjangnya
C.tegangannya
D.luas penampangnya

12.   Bentuk galaksi Bima Sakti tampak seperti .......
A.bola
B.cakram
C.lingkaran
D.parabola

13.   Di antara lukisan bayangan benda pada cermin cekung di bawah ini yang paling
tepat adalah .......
A.
B.
C.
D.

14.   Di antara lukisan pembiasan cahaya pada kaca tebal di bawah ini manakah yang paling tepat .......
A.
B.
C.
D.

15.   Sebuah paku terletak 12 cm di depan sebuah lensa cembung yang jarak fokusnya 4 cm. Berapakah jarak bayangan paku tersebut ......
A.-3 cm
B.3 cm
C.-6 cm
D.6 cm

16.   Gambar di bawah ini menyatakan lukisan bayangan benda pada lup. Manakah lukisan yang paling tepat .......
A.
B.
C.
D.

17.   Di daerah khatulistiwa, kadar garam air laut rendah sebab .......
A.banyak hujan dan kurang penguapan
B.banyak hujan dan banyak penguapan
C.kurang hujan dan kurang penguapan
D.kurang hujan dan banyak penguapan

18.   Peristiwa erupsi mengakibatkan terjadinya ......
A.lava
B.korok
C.lakolit
D.batolit

19.   Benda-benda bermuatan listrik di bawah ini yang tolak menolak .......
A.sisir dengan kaca
B.plastik dengan sisir
C.ebonit dengan kaca
D.plastik dengan kaca

20.   
Gambar manakah yang benar untuk sebuah benda bermuatan listrik negatif didekatkan pada elektroskop bermuatan listrik positif .......
A.I
B.II
C.III
D.IV

21.   Perhatikan gambar aliran elektron di bawah ini. Yang benar adalah ......
A.I
B.II
C.III
D.IV

22.   Syarat mengalirnya arus listrik adalah adanya selisih .......
A.waktu
B.hambatan
C.tegangan
D.kuat arus

23.   Manakah kutub negatif pada bagan di bawah ini ......
A.A
B.B
C.C
D.D

24.   Daftar di bawah ini menyatakan hubungan kuat arus (I), hambatan (R), tegangan (V) :

Dari daftar di atas didapat kesimpulan bahwa kuat arus listrik .......
A.sebanding dengan hambatan
B.sebanding dengan tegangan
C.berbanding terbalik dengan hambatan
D.berbanding terbalik dengan tegangan

25.   Gambar rangkaian di bawah ini yang memberikan hambatan terkecil ialah ......
A.
B.
C.
D.

26.   Sebuah setrika listrik 200 W, 125 V dipasang pada tegangan yang tepat selama 1 menit. Berapa banyak energi listrik yang digunakan ......
A.200 J
B.12.000 J
C.25.000 J
D.1.500.000 J

27.   Sebuah sekering dipasang pada tegangan 250 V menyebabkan arus mengalir 2 A. Berapa daya sekering itu ......
A.2 W
B.125 W
C.250 W
D.500 W

28.   Serbuk besi yang ditaburkan pada sebuah magnet batang hanya melekat pada ujung-ujungnya saja sebab .......
A.medan magnet batang lemah
B.magnet batang memiliki 2 kutub
C.bagian tengah magnet netral
D.penaburan serbuk besi kurang merata

29.   Cara yang benar untuk memperkuat elektromagnet .......
A.menggunakan kawat berpenampang kecil
B.mengganti inti besi dengan kuningan
C.mengubah arus listrik yang mengalir
D.memperbesar arus listrik yang mengalir

30.   Sebuah transformator dipasang pada tegangan 120 V. Jika banyaknya lilitan primer 800 dan lilitan sekunder 1600, berapa tegangan yang dihasilkan trafo itu ......
A.2 V
B.60 V
C.240 V
D.1.600 V

31.   Berat sebuah benda di kutub lebih besar daripada di khatulistiwa sebab lebih dekat ke .......
A.magnet bumi
B.poros bumi
C.pusat bumi
D.magma bumi

32.   Apa sebab matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat ......
A.gerak matahari lebih cepat
B.kala rotasi bumi lebih singkat
C.bumi berputar mengelilingi matahari
D.bumi berotasi dari barat ke timur

33.   Apa sebab matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat ......
A.gerak matahari lebih cepat
B.kala rotasi bumi lebih singkat
C.bumi berputar mengelilingi matahari
D.bumi berotasi dari barat ke timur

34.   Apa fungsi dioda dalam rangkaian elektronika ......
A.mengubah tegangan listrik
B.menyearah arus listrik
C.menyimpan energi listrik
D.mengatur besar hambatan listrik

35.   
Manakah gambar model atom di atas yang menyatakan atom hidrogen .......
A.A
B.B
C.C
D.D

36.   Dalam suatu ekosistem sejumlah tumbuhan, beberapa ekor ular, sejumlah katak, dan banyak ular. Apabila semua katak dalam ekosistem itu kita hilangkan, akibat yang terjadi adalah ......
A.tumbuhan akan tumbuh semakin lebat
B.ular akan berkembang dengan pesat
C.ulat akan terancam punah
D.ular akan terancam punah

37.   Perhatikan gambar berikut !

Dari gambar di atas, hewan manakah yang merupakan konsumen tingkat pertama dan ketiga ......
A.belalang dan katak
B.belalang dan ular
C.katak dan ular
D.katak dan elang

38.   Penebangan hutan secara liar berakibat ......
A.rusaknya habitat hewan
B.punahnya hewan-hewan
C.pencemaran tanah dan air
D.berkembangnya hama tanaman

39.   Untuk melindungi dan mengawetkan alam, pemerintah membuat undang-undang karantina dengan alasan agar .......
A.masuknya hewan dan tumbuhan dari daerah lain dapat dibatasi
B.penangkapan dan pembunuhan hewan-hewan liar dibatasi
C.penularan penyakit melalui tumbuhan dan hewan dari daerah lain dapat dicegah
D.tumbuhan, hewan, dan lingkungannya tidak punah

40.   Tabel perbedaan ciri-ciri tumbuhan monokotil.

Dari tabel di atas, terjadinya perbedaan ciri pada kedua jenis tumbuhan itu terutama disebabkan oleh .......
A.hubungan kekerabatan yang sangat jauh
B.proses evolusi khususnya adaptasi
C.adanya peristiwa mutasi
D.akibat adanya radiasi

41.   Perhatikan gambar !

Proses yang terjadi pada alat pencernaan no. 3 ialah penguraian ......
A.zat tepung menjadi gula
B.protein menjadi pepton
C.protein jadi asam amino
D.lemak menjadi asam lemak

42.   Fungsi hati antara lain .......
A.mengeluarkan sisa oksidasi
B.mengubah pro vitamin D menjadi vitamin D
C.mengeluarkan empedu
D.membentuk sel-sel darah merah

43.   Pernyataan manakah yang menunjukkan fungsi kulit jangat .......
A.Menyimpan kelebihan lemak
B.Tempat menyimpan pigmen
C.Tempat bermuaranya kelenjar keringat
D.Mengeluarkan keringat

44.   Fungsi sumsum lanjutan ialah ......
A.pengatur pernafasan dan gerakan jantung
B.pengatur keseimbangan tubuh
C.mempertinggi tekanan darah
D.memperbesar pembuluh darah

45.   Kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan .......
A.kekerdilan dalam pertumbuhan (kretinisme)
B.penyakit kencing manis (diabetes)
C.tulang menjadi rapuh dan mudah patah
D.denyut jantung bertambah cepat

46.   Perhatikan gambar !

Pembuluh darah yang terbanyak mengandung oksigen adalah nomor ......
A.3
B.4
C.7
D.8

47.   Tempat pertukaran CO2 menjadi O2 pada katak terjadi dalam .......
A.paru-paru
B.kulit
C.rongga mulut
D.sel-sel tubuh

48.   Pertukaran O2 dan CO2 pada tumbuhan berlangsung melalui ......
A.silinder pusat
B.lapisan epidermis
C.lapisan endodermis
D.lentisel

49.   Proses pengeluaran air dalam bentuk uap air pada tumbuh-tumbuhan .......
A.eksresi
B.respirasi
C.transpirasi
D.gutasi

50.   Salah satu ciri bunga yang penyerbukannya dibantu angin adalah .......
A.mempunyai kelenjar madu
B.serbuk sari lengket
C.tangkai bunga pendek
D.warna bunga tidak menarik

51.   Keuntungan tanaman hasil cangkokan ialah .......
A.sifat lebih baik dari induk
B.sifat sesuai kita inginkan
C.memiliki akar yang kuat
D.lebih tahan terhadap hama

52.   Perhatikan gambar !

Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah nomor ......
A.1
B.2
C.3
D.4

53.   Di tempat pembuangan sampah kering kita temukan jenis hewan seperti : lalat, kecoa, cacing tanah dan kaki seribu. Yang termasuk hermaprodit ......
A.kaki seribu
B.lalat
C.cacing tanah
D.kecoa

54.   Perhatikan gambar berikut !

Alat perkembangan no. 2 berfungsi sebagai .......
A.penghasil sel telur
B.saluran air
C.tempat berkembangnya zigot
D.tempat menerima sperma

55.   Bunglon beradaptasi dengan ......
A.menghindar ke tempat aman
B.meninggalkan ujung ekor
C.mengubah warna tubuh sesuai dengan tempat
D.menegakkan sirip punggung sambil diam

56.   Tumbuhan berdaun kecil-kecil, sebab harus ......
A.memperkecil terjadinya penguapan
B.memperkecil pengambilan CO2 dari udara
C.memperkecil pertukaran O2 dan CO2
D.memperkecil beban batang

57.   Keuntungan menggunakan teknologi nuklir untuk keperluan pengawetan makanan adalah ......
A.susunan bahan akan bertambah
B.dapat mengobati kanker
C.kandungan protein tidak berkurang
D.kandungan gizi bertambah

58.   PP simbul pepaya berbiji banyak Pp simbul pepaya tanpa biji pp simbul pepaya berbiji sedikit. Jika pepaya tanpa biji belum ada, untuk mendapatnya dilakukan perkawinan silang antara ......
A.PP dengan pp
B.Pp dengan Pp
C.PP dengan PP
D.PP dengan Pp

59.   Tanah pertanian yang ditanami lamtorogung (petai Cina) dapat menjadi lebih subur, karena .......
A.pada akar lamtorogung hidup bakteri pengikat oksigen
B.pada akar lamtorogung hidup bakteri pengikat nitrogen
C.akar lamtorogung mempunyai daya isap air yang kuat
D.akar lamtorogung menyimpan zat makanan cukup

60.   Berdasarkan bagan di bawah ini kakus yang memenuhi persyaratan .......
A.kakus B kotoran dapat langsung masuk lubang kotoran
B.kakus A karena ada penyakit air yang menghalangi keluarnya bau tak sedap
C.kakus A bentuknya indah dan terbuat dari porselin
D.kakus B bentuknya lebih sederhana dan terjangkau lapisan masyarakatHomeCopyright 1999-2005, InVirCom, All rights reserved.
Homepage : http://www.invir.com, email : banksoal@invir.com