Jumlah Soal:75 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 6, Ebtanas (Ilmu Pengetahuan Sosial/Tahun 1993)

1.   Batas propinsi Jawa Barat sebelah timur ialah ......
A.Jawa Tengah
B.Jawa Timur
C.Samudera Indonesia
D.Laut Jawa

2.   Suku asli Jawa Barat ialah ......
A.Baduy
B.Tengger
C.Kubu
D.Jawa

3.   Salah satu contoh bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat ialah ......
A.organisasi siswa
B.organisasi BP3
C.organisasi UKS
D.Dokter Kecil

4.   Tujuan didirikannya SLB ialah ......
A.memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak
B.memberikan pendidikan bagi anak cacat
C.mendidik generasi muda yang terampil
D.menyiapkan siswa-siswa yang terlatih

5.   Nama salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung adalah ......
A.IKIP
B.UNISBA
C.ITB
D.UNPAD

6.   Menabung di Bank lebih aman sebab ......
A.setiap hari dijaga oleh Satpam
B.uang disimpan dalam peti besi
C.resiko kehilangan uang ditanggung Bank
D.uang setoran tercatat tiap hari

7.   Salah satu contoh bentuk tabungan tradisional bagi petani di pedesaan ialah ......
A.KUD
B.BUUD
C.Koperasi Masyarakat
D.Lumbung Desa

8.   Di bawah ini yang termasuk wilayah waktu Indonesia Bagian Barat ialah ......
A.Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jawa Barat
B.Propinsi Jawa Timur, Propinsi Sulawesi Selatan
C.Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Sulawesi Selatan
D.Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat

9.   Hewan Indonesia yang merupakan campuran antara Indonesia dan Australia adalah ......
A.Anoa
B.Babi rusa
C.Badak
D.Komodo

10.   Tugas pemerintah dalam program Keluarga Berencana adalah ......
A.meningkatkan kesejahteraan keluarga
B.mengurangi kepadatan penduduk
C.mengurangi kepadatan penduduk
D.memperkecil biaya keluarga

11.   Penambangan Bouksit di Indonesia terdapat di daerah ......
A.Rejang lebong dan Kompara
B.Tanjungpura dan Pulau Sebuku
C.Pulau Bintan dan Singkawan
D.Pulau Seram dan Ombilin

12.   Di bawah ini contoh bentuk pelayanan di bidang pemerintahan, kecuali ......
A.pembuatan Undang-undang
B.pembuatan kartu tanda penduduk
C.pembangunan pasar inpres
D.pembuatan peraturan lalu lintas

13.   Di bawah ini bentuk pelayanan pemerintah bidang ekonomi, kecuali ......
A.memiliki manager-manager koperasi
B.pembangunan pasar-pasar dan pertokoan
C.memberikan kredit melalui Bank
D.memberikan modal usaha kepada masyarakat

14.   Koperasi yaitu bentuk perekonomian yang berazaskan ......
A.kerjasama
B.gotong royong
C.kekeluargaan
D.persatuan

15.   Lembaga Kepolisian yang berkedudukan di tingkat Kecamatan adalah ......
A.POLRES
B.POLSEK
C.POLDA
D.MABES POLRI

16.   Lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di tingkat Kabupaten adalah ......
A.Kejaksaan Tinggi
B.Kejaksaan agung
C.Kejaksaan Negeri
D.Mahkamah

17.   Kekayaan alam yang dapat diperbaharui di bawah ini adalah ......
A.mutiara, minyak bumi, emas
B.perak, minyak bumi, rumput laut
C.bouksit, mangan, mutiara
D.pertanian, rumput laut, hasil hutan

18.   Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah ......
A.kentongan dan bende
B.surat kilat dan televisi
C.radio dan surat kabar
D.telepon dan radio

19.   Manfaat SKSD Palapa bagi bangsa Indonesia adalah ......
A.perekonomian semakin maju
B.hubungan darat semakin lancar
C.siaran TV dapat diterima ke seluruh tanah air
D.banyak menghasilkan devisa negara

20.   Pelabuhan laut peti kemas yang terletak di kota Surabaya adalah ......
A.Tanjung Emas
B.Tanjung Priok
C.Tanjung Perak
D.Belawan

21.   Tempat produksi pesawat terbang di Indonesia adalah ......
A.Jakarta
B.Surabaya
C.Bandung
D.Semarang

22.   Di bawah ini salah satu contoh pasar tidak nyata adalah ......
A.toko
B.impor
C.warung
D.swalayan

23.   Berikut ini Bank yang berhak mencetak uang ialah ......
A.Bank Rakyat Indonesia
B.Bank Dagang Negara
C.Bank Indonesia
D.Bank Bumi Daya

24.   Bentuk pemerintahan negara Malaysia, adalah ......
A.Kerajaan Federasi
B.Republik
C.Kesultanan
D.Serikat

25.   Mata uang negara Philipina adalah ......
A.Ringgit
B.Rupiah
C.Bath
D.Peso

26.   Salah satu bentuk kerja sama ASEAN dalam bidang kebudayaan adalah ......
A.menurunkan tarif komoditi barang antar ASEAN
B.dibentuknya komite ilmu pengetahuan dan teknologi
C.melaksanakan karantina hewan dan tumbuhan
D.pendirian pabrik di negara ASEAN

27.   Salah satu negara yang terletak di Asia Barat Daya adalah ......
A.Mongolia
B.RRC
C.Jepang.
D.Kuwait

28.   Ibu kota negara Bangladesh ialah ......
A.Seoul
B.Taipeh
C.Dacca
D.Beijing

29.   Kota Osaka dan Nagoya terletak di negara ......
A.Jepang
B.Korea Utara
C.Korea Selatan
D.Philipina

30.   Dua keajaiban dunia yang terletak di Asia adalah ......
A.Piramida dan Menara miring
B.Colosseum dan Ka'bah
C.Menara Eiffel dan Menara Condong
D.Candi Borobudur dan Taj Mahal

31.   Benua Amerika terbagi dalam tiga wilayah yaitu ......
A.Amerika Selatan, Amerika Timur, Amerika Utara
B.Amerika Tengah, Amerika Barat, Amerika Selatan
C.Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan
D.Amerika Utara, Amerika Timur, Amerika Barat

32.   Berikut ini di antaranya dua negara yang termasuk Amerika Utara adalah ......
A.Cuba dan Canada
B.Panama dan Haiti
C.Columbia dan Venezuela
D.Amerika Selatan dan Mexico

33.   Ibu kota Chili adalah ......
A.Panama
B.Santiago
C.Havana
D.Bogota

34.   Ibu kota negara Victoria adalah ......
A.Melbourne
B.Sydney
C.Brisbane
D.Perth

35.   Ibu kota negara Uganda adalah ......
A.Kinshasha
B.Kairo
C.Aljazair
D.Kampala

36.   Ibu Kota Negara Belanda adalah ......
A.Paris
B.Amsterdam
C.Bonn
D.London

37.   Salah satu tujuan berdirinya PBB adalah ......
A.kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi
B.mengembangkan hubungan persaudaraan bangsa-bangsa
C.meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
D.memperkuat ekonomi negara-negara barat

38.   Organisasi PBB yang menangani bahan makanan dan pertanian adalah ......
A.WHO
B.FAO
C.UNESCO
D.UNICEF

39.   Dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah ......
A.Perancis dan Norwegia
B.Inggris dan Peru
C.Cina dan Panama
D.RRC dan Rusia

40.   Dua kerajaan Hindu-Budha yang berusaha mempersatukan nusantara adalah ......
A.Majapahit dan Sriwijaya
B.Sriwijaya dan Demak
C.Majapahit dan Pajajaran
D.Kutai dan Mataram

41.   Nama tokoh yang mengucapkan Sumpah Palapa ialah ......
A.Ken Arok
B.Erlangga
C.Hayam Wuruk
D.Gajah Mada

42.   Dua kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia adalah ......
A.Pajang dan Majapahit
B.Banten dan Sriwijaya
C.Samudra Pasai dan Mataram
D.Demak dan Pajajaran

43.   Dua wali yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah ......
A.Sunan Ampel dan Falatehan
B.Sunan Gunung Djati dan Sunan Giri
C.Sunan Bonang dan Raden Fatah
D.Maulana Malik Ibrahim dan Sultan Agung

44.   Dua pahlawan yang mengadakan perlawanan terhadap VOC adalah ......
A.Tuanku Imam Bonjol dan Sultan Hairun
B.Pangeran Diponegoro dan Sultan Iskandar Muda
C.Pangeran Antasari dan Sultan Ibrahim
D.Sultan Agung dan Sultan Hasanuddin

45.   Organisasi yang pertama berdiri di Indonesia adalah ......
A.Budi Utomo
B.Muhammadiyah
C.Perhimpunan Indonesia
D.Partai Indonesia Raya

46.   Dua tokoh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah ......
A.Mohamad Yamin dan WR Supratman
B.Supriyadi dan KH Zaenal Mustofa
C.Mr. Ahmad Subarjo dan Mr. A.A. Maramis
D.Wachid Hasjim dan H. Agus Salim

47.   Berikut ini dua organisasi bentukan Jepang adalah ......
A.Jawahokokai dan Gapi
B.Seinendan dan Pariridra
C.Kaibodan dan PNI
D.Putera dan Peta

48.   Dua tokoh yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan RI adalah ......
A.KH Mansyur dan Ki Hajar Dewantara
B.Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta
C.Wahid Hasyim dan Supriyadi
D.Dr. Rajiman dan Sayuti Melik

49.   Dua tokoh yang membawa Ir. Soekarno dan Moch. Hatta ke Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945 adalah ......
A.Subeno dan Ahmad Subarjo
B.KH Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso
C.Mr. A.A. Maramis dan Abdul Kohar.
D.Wr. Supratman dan Rajiman

50.   Pusat pemberontakan PKI tahun 1948 terjadi di kota ......
A.Surabaya
B.Malang
C.Madiun
D.Blitar

51.   Salah satu tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum adalah ......
A.pemilih presiden
B.memilih menteri
C.memilih anggota DPR
D.menyusun GBHN

52.   Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah ......
A.pembubaran kabinet
B.Perbaikan koloni
C.pembubaran PKI
D.pembubaran konstituante

53.   Salah satu isi Trikora adalah ......
A.menyatakan PKI sebagai partai terlarang
B.berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945
C.segera melaksanakan perbaikan ekonomi
D.gagalkan pembentukan negara papua

54.   Partai di Indonesia yang menjadi dalang pemberontakan G 30 S adalah ......
A.PNI
B.PKI
C.IPKI
D.PSII

55.   Salah satu isi Tritura adalah ......
A.Pembubaran konstituante
B.bubarkan PKI dengan antek-anteknya
C.hapuskan partai di Indonesia
D.kibarkan sang merah putih

56.   Surat perintah sebelas maret ditandatangani oleh ......
A.Basuki Rahmat
B.M. Yusuf
C.Ir. Soekarno
D.Amir Machmud

57.   Repelita IV dilaksanakan dalam kurun waktu ......
A.1 April 1969 - 31 Maret 1974
B.1 April 1974 - 31 Maret 1979
C.1 April 1979 - 31 Maret 1984
D.1 April 1984 - 31 Maret 1989

58.   Rencana pembangunan tahap pertama berakhir tahun ......
A.1979
B.1984
C.1989
D.1994

59.   Dua tokoh ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah ......
A.H. Adam Malik dan Thannat Koman
B.Marcos dan Tun Abdul Rojak
C.Lee Kwan Yew dan Narsisco Ramos
D.Tun Abdul Rojak dan Suharto

60.   Dua negara di benua Asia yang mempelopori Konferensi Asia Afrika ialah ......
A.Malaysia dan Mesir
B.Thailand dan India
C.Indonesia dan India
D.Singapura dan Cina

61.   Dua negara di benua Asia yang mempelopori KTT Non Blok ialah ......
A.Malaysia dan Mesir
B.Thailand dan India
C.Indonesia dan India
D.Singapura dan Cina

62.   Dua negara anggota yang pernah menjadi penyelenggara KTT Non Blok ialah ........
A.Cina dan Pakistan
B.Jepang dan India
C.Yugoslavia dan Indonesia
D.Cuba dan Mexico

63.   
Pada peta di atas garis lintang utara ditunjukkan oleh garis dengan huruf ......
A.S
B.T
C.M
D.P

64.   
Dengan membaca peta di atas, selat yang ditunjukkan oleh huruf K dan L adalah ......
A.Selat Gaspar dan Selat Karimata
B.Selat Karimata dan Selat Berhala
C.Selat Sunda dan Selat Bangka
D.Selat Bangka dan Selat Gaspar

65.   
Dengan membaca peta di atas, nama negara yang bertanda huruf X adalah .......
A.Jepang
B.Filipina
C.Thailand
D.Korea Selatan

66.   Kemakmuran yang harus dicapai setiap anggota koperasi dilambangkan dengan ......
A.rantai
B.pohon beringin
C.merah putih
D.padi dan kapas

67.   Pada peta di bawah ini, negara yang bertanda huruf D adalah negara bagian ......
A.Victoria
B.Queensland
C.Tasmania
D.New South Wales

68.   Kota yang ditunjukkan oleh nomor 4 pada peta adalah ........
A.Indramayu
B.Cirebon
C.Kuningan
D.Sumedang

69.   Objek wisata Taman Safari pada peta di bawah ini ditunjukkan oleh nomor ........
A.1
B.2
C.3
D.4

70.   Data tentang pekerjaan penduduk di suatu daerah adalah sebagai berikut :
- Pegawai negeri 20%
- Buruh 10%
- Petani 40%
- Nelayan 15%
Grafik yang tepat untuk data di atas adalah ........
A.
B.
C.
D.

71.   Dua propinsi di Kalimantan yang dilalui garis khatulistiwa pada peta di bawah ini ..........
A.Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
B.Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
C.Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
D.Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat

72.   Pada diagram di samping ini propinsi yang terdapat penduduknya adalah ........
A.Aceh
B.Jawa Tengah
C.DKI Jaya
D.Jawa Timur

73.   Arti gambar rambu lalu-lintas di bawah ini ........
A.dilarang membelok ke kanan
B.boleh mendahului kendaraan lain
C.dilarang mendahului kendaraan lain
D.dilarang berdampingan

74.   Gambar di bawah ini adalah salah satu pahlawan revolusi bernama .........
A.Letjen Ahmad Yani
B.Mayjen R. Suprapto
C.Brigjen Sutoyo
D.Mayjen S. Parman

75.   Tokoh dari Thailand yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah .......
A.Lee Kwan Yew
B.Thannat Koman
C.Rajaratnam
D.Narsico RamosHomeCopyright 1999-2005, InVirCom, All rights reserved.
Homepage : http://www.invir.com, email : banksoal@invir.com